BSA Jelgavas filiāle

Skolas 4b, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018


Kontakti

BSA Jelgavas filiāles direktors

Tālr. : +371 63046021

BSA Jelgavas filiāles mācību daļa

Tāl. +371 63050533
Faks. +371 63046057
E-pasts: info@jl.bsa.edu.lv

Darba laiks:
II-V no 10:00 līdz 18:00
VI no 9:00 līdz 13:00

BSA Jelgavas filiāles bibliotēka

Tālr. +371 63046036

Darba laiks:
II-V no 15:00 līdz 20:00
VI no 10:00 līdz 15:00


Maksu par apmācību un paradiem Jūs varat veikt pēc sekojošiem rekvizītiem:

SIA "Baltijas Starptautiskā Akadēmija"
PVN Nr. LV40003101808
A/S "Swedbank"
Konts:LV68HABA0551003662871

Filiāles

Rīga
Liepāja
Daugavpils
Ventspils
Rēzekne
Jēkabpils
Smiltene

1. Nolikums par uzņemšanas noteikumiem un imatrikulācijas kārtību Baltijas Starptautiskajā akadēmijā 2015./2016. studiju gadā;

2. Studiju maksa BSA filiālēs 2015./2016. mācību gadā;

3. Kārtība, kādā BSA tiek uzņemtas personas, kuras nav kārtojušas centralizētos eksāmenus (2015./2016. māc. g.);

4. Centralizētie eksāmeni, pec kuru rezultāta pamatoties 2015./2016. studiju gada uzņemšana BSA pilna laika studiju programmās;

5. Dokumenti, kuri nepieciešami, lai iestātos BSA;

6. Iestāšanās iesniegumi bakalaura un 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība;

7. Iestāšanās iesniegumi maģistrantūra.


Copyright by BSA Jelgavas filiāle 2015