BSA Jelgavas filiāle

Skolas 4b, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018


Kontakti

BSA Jelgavas filiāles direktors

Tālr. : +371 63046021

BSA Jelgavas filiāles mācību daļa

Tāl. +371 63050533
Faks. +371 63046057
E-pasts: info@jl.bsa.edu.lv

Darba laiks:
II-V no 10:00 līdz 18:00
VI no 9:00 līdz 13:00

BSA Jelgavas filiāles bibliotēka

Tālr. +371 63046036

Darba laiks:
II-V no 15:00 līdz 20:00
VI no 10:00 līdz 15:00


Maksu par apmācību un paradiem Jūs varat veikt pēc sekojošiem rekvizītiem:

SIA "Baltijas Starptautiskā Akadēmija"
PVN Nr. LV40003101808
A/S "Swedbank"
Konts:LV68HABA0551003662871

Filiāles

Rīga
Liepāja
Daugavpils
Ventspils
Rēzekne
Jēkabpils
Smiltene

Baltijas Starptauskās Akadēmijas
Jelgavas filiāles bibliotēka

Jelgavas raj. Ozolnieki, Skolas ielā 4-b
Tālr. 63046036
e-pasts: laravazne@inbox.lv

Bibliotēkas darba laiks:

Darba dienās: 15.00 – 20.00
Sestdienās: 9.00 - 15.00
Pirmdienās, Svētdienās: slēgta
Katra mēneša pēdējā trešdienā - spodrības diena

     Bibliotēkas lietotājiem ir pieejams bibliotēkas krājums vairāk nekā 10 000 sējumu. Krājumu veido uzņēmejdarbības, tiesību zinātnes, reklāmas, sabiedrisko attiecību, psiholoģijas un sociālā darba mācību grāmatas, kā arī elektroniskie resursi, tematiskie žurnāli, periodiskie izdevumi un citi dokumenti.

Bibliotēkas pakalpojumi:

  • Mācību grāmatu izsniegšana BSA augstskolas studentiem un darbiniekiem uz noteikto laiku;
  • Lasītava;
  • Internets;
  • Datu bāzes (NAIS; Lursoft; EBSCO; RUBRICON; SCOPUS; ScienceDirect; SAGE);
  • Kopēšana;
  • Printēšana;
  • Skenešana;
  • Elektroniskais katalogs.

Bibliotēkas jaunieguvumi

Grāmatu katalogs


Copyright by BSA Jelgavas filiāle 2015