BSA Jelgavas filiāle

Skolas 4b, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018


Kontakti

BSA Jelgavas filiāles direktors

Tālr. : +371 63046021

BSA Jelgavas filiāles mācību daļa

Tāl. +371 63050533
Faks. +371 63046057
E-pasts: info@jl.bsa.edu.lv

Darba laiks:
II-V no 10:00 līdz 18:00
VI no 9:00 līdz 13:00

BSA Jelgavas filiāles bibliotēka

Tālr. +371 63046036

Darba laiks:
II-V no 15:00 līdz 20:00
VI no 10:00 līdz 15:00


Maksu par apmācību un paradiem Jūs varat veikt pēc sekojošiem rekvizītiem:

SIA "Baltijas Starptautiskā Akadēmija"
PVN Nr. LV40003101808
A/S "Swedbank"
Konts:LV68HABA0551003662871

Filiāles

Rīga
Liepāja
Daugavpils
Ventspils
Rēzekne
Jēkabpils
Smiltene

Studiju programma "TIESĪBU ZINĀTNE"

Dati par licenci un akreditāciju

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Tiesību zinātne ir licencēta un akreditēta.

Licenci Nr.04029-27 izsniegusi LR Izglītības un zinātnes ministrija, un tās derīguma termiņš ir līdz 2019.gada 4.jūnijam.

Akreditācijas lapu Nr.82 izsniegusi LR Izglītības un zinātnes ministrija, derīguma termiņš ir līdz 2019.gada 4.jūnijam.

Studija programma "UZŅĒMĒJDARBĪBA"

Dati par licenci un akreditāciju

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Uzņēmējdarbība ir licencēta un akreditēta. Pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas studenti saņem valsts atzītu diplomu.

Licenci Nr.04029-28 izsniegusi LR Izglītības un zinātnes ministrija, un tās derīguma termiņš ir līdz 2019.gada 11.jūnijam.

Akreditācijas lapu Nr.139 izsniegusi LR Izglītības un zinātnes ministrija, derīguma termiņš ir līdz 2019.gada 11.jūnijam.

Studiju programma "SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS"

Dati par licenci un akreditāciju

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Sabiedriskās attiecības ir licencēta un akreditēta. Pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas studenti saņem valsts atzītu diplomu.

Licenci Nr.04030-30 izsniegusi LR Izglītības un zinātnes ministrija, un tās derīguma termiņš ir līdz studiju programmas akreditācijas termiņa beigām.

Studiju programma ir akreditēta; akreditācijas lapu Nr.168 izsniegusi LR Izglītības un zinātnes ministrija, derīguma termiņš ir līdz 2019.gada 13.jūnijam.

Studiju programma "SOCIĀLAIS DARBS"

Dati par licenci un akreditāciju

Profesionālā bakalaura programma "Sociālais darbs" ir akreditēta. Akreditācijas lapu Nr.185 izsniegusi LR Izglītības un zinātnes ministrija, derīguma termiņš ir līdz 2019. gada 18.jūnijam. Pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas studenti saņem valsts atzītu diplomu.

Studiju programma "PSIHOLOĢIJA"

Dati par licenci un akreditāciju

Profesionālā bakalaura studiju programma "Psiholoģija" ir licenzēta un akreditēta (akreditācijas lapas Nr. 086-2275) līdz 2019. gada 19.jūnijam. Pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas studenti saņem valsts atzītu diplomu.


Copyright by BSA Jelgavas filiāle 2015