BSA Jelgavas filiāle

Skolas 4b, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018


Kontakti

BSA Jelgavas filiāles direktors

Tālr. : +371 63046021

BSA Jelgavas filiāles mācību daļa

Tāl. +371 63050533
Faks. +371 63046057
E-pasts: info@jl.bsa.edu.lv

Darba laiks:
II-V no 10:00 līdz 18:00
VI no 9:00 līdz 13:00

BSA Jelgavas filiāles bibliotēka

Tālr. +371 63046036

Darba laiks:
II-V no 15:00 līdz 20:00
VI no 10:00 līdz 15:00


Maksu par apmācību un paradiem Jūs varat veikt pēc sekojošiem rekvizītiem:

SIA "Baltijas Starptautiskā Akadēmija"
PVN Nr. LV40003101808
A/S "Swedbank"
Konts:LV68HABA0551003662871

Filiāles

Rīga
Liepāja
Daugavpils
Ventspils
Rēzekne
Jēkabpils
Smiltene

1. Nolikums par studijām BSA;

2. Akadēmijas papildus maksas pakalpojumu saraksts 2015./2016. mācību gadā;

3. Iesniegumi kredītam ar Valsts galvojumu.

Studija programma "UZŅĒMĒJDARBĪBA"

1. Mācību prakse 1 (prakse programma);

2. Mācību prakse 2 (prakse programma);

3. Prakse darba vieta 1 (prakse programma);

4. Prakse darba vieta 2 (prakse programma);

5. Ražošanas prakse 1 (prakse programma);

6. Ražošanas prakse 2 (prakse programma);

7. Līgums par praksi.

Studiju programma "TIESĪBU ZINĀTNE"

1. Diplomdarbu noformēšanas prasības;

2. Iepazišānas prakse (prakse programma)

3. Mācību prakse (prakse programma);

4. Profesionālā prakse 1 (prakse programma);

5. Komunikāciju prasme;

6. Profesionālā prakse 2 (prakse programma);

7. Profesionālā prakse 3 (prakse programma);

8. Studentu prakses programma Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Naturalizācijas pārvaldes, Eiropas lietu biroja, Rīgas Domes u.c. iestādēs;

9. Studentu prakses programma Tieslietu ministrijas Tieslietu departamentu, rajonu (pilsētas) tiesās, apgabaltiesās, kā arī tiesu sistēmai piederīgajās iestādēs;

10. Pirmsdiploma prakses programma Valsts policijā;

11. Līgums par praksi.

Studiju programma "SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS"

1. Prakse: PSL tekstu sagatavošanas tehnoloģijas;

2. Prakse: Multimedialās tehnoloģijas sagatavošana un veidošana;

3. Prakse: Attiecību ar PSL vadīšana (media-relation);

4. Prakse: Masu komunikāciju elektroniskie līdzekļi;

5. Prakse: Organizācijas marketinga komunikācijas;

6. Līgums par praksi.

Studiju programma "PSIHOLOĢIJA"

1. Studentu prakses nolikums;

2. Līgums par praksi;

3. Papildvienošanās 1. kurss;

4. Papildvienošanās 2. kurss;

5. Papildvienošanās 3. kurss;

6. Papildvienošanās 4. kurss;

7. Разработка и защита курсовых и дипломных работ 3 и 4 курса (методические указания).

Studiju programma "SOCIĀLAIS DARBS"

1. Līgums par praksi;

2. Papildvienošanās 1. kurss;

3. Papildvienošanās 2. kurss;

4. Papildvienošanās 3. kurss;

5. Papildvienošanās 4. kurss;

6. Kvalifikācijas prakses programma;

7. Metodiskie norādījumi kursa darba izstrādēi.
Copyright by BSA Jelgavas filiāle 2015